B18 Caro-Kann, classical variation

zurück zu Eröffnungen || B10 – B19 Caro-Kann-Verteidigung


1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5

B18 Sub-Varianten:

Caro-Kann, classical variation 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5
Caro-Kann, classical, Flohr variation 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. Nh3
Caro-Kann, classical, Maroczy attack 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. f4
Caro-Kann, classical, 6.h4 – 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4

Meisterpartien:


B18 Caro-Kann, classical variation – Übungspartien 1

B17 Caro-Kann, Karpov (Steinitz) variation

zurück zu Eröffnungen || B10 – B19 Caro-Kann-Verteidigung


1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nd7

Meisterpartien:

B16 Caro-Kann, Bronstein-Larsen variation

zurück zu Eröffnungen || B10 – B19 Caro-Kann-Verteidigung


1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Nf6 5. Nxf6+ gxf6

Meisterpartien:

B14 Caro-Kann, Panov-Botvinnik attack, 5…e6

zurück zu Eröffnungen || B10 – B19 Caro-Kann-Verteidigung


1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6

B14 Sub-Varianten:
Caro-Kann, Panov-Botvinnik attack, 5…e6 – 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6
Caro-Kann, Panov-Botvinnik attack, 5…g6 – 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6

Meisterpartien:

B12 Caro-Kann, 2.d4

zurück zu Eröffnungen || B10 – B19 Caro-Kann-Verteidigung


1. e4 c6 2. d4

B12 Sub-Varianten:

Caro-Kann defence 1. e4 c6 2. d4
de Bruycker defence 1. e4 c6 2. d4 Na6 3. Nc3 Nc7
Caro-Masi defence 1. e4 c6 2. d4 Nf6
Caro-Kann defence 1. e4 c6 2. d4 d5
Caro-Kann, Tartakower (fantasy) variation 1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3
Caro-Kann, 3.Nd2 – 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2
Caro-Kann, Edinburgh variation 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 Qb6
Caro-Kann, advance variation 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5
Caro-Kann, advance, Short variation 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. c3 e6 5. Be2

Meisterpartien: